01/02/2008
Ερωτήσεις για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
1. Συμφωνείτε στην καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ κομματικών και Κυβερνητικών/Κρατικών θέσεων;
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
2. Να υπάρχει ασυμβίβαστο Βουλευτή – Κυβερνητικής θέσης;
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
3. Συμφωνείτε στην καθιέρωση προκριματικών εκλογών για την επιλογή όλων των υποψηφίων Βουλευτών, Νομαρχών και Δημάρχων;
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
4. Κανείς να μην μπορεί να εκλεγεί Βουλευτής ή Δήμαρχος για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
5. Μέσα στο κόμμα κανείς να μην μπορεί να εκλεγεί σε όργανα για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
6. Συμφωνείτε να υπάρχουν ποσοστώσεις στα όργανα του ΠΑΣΟΚ για άνδρες - γυναίκες
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
7. Συμφωνείτε να υπάρχουν ποσοστώσεις στα όργανα του ΠΑΣΟΚ για νέα μέλη - παλιά μέλη
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
8. Συμφωνείτε η πρωτοβάθμια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ να είναι σε επίπεδο Δήμου και η δευτεροβάθμια σε επίπεδο Περιφέρειας χωρίς άλλη ενδιάμεση βαθμίδα;
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
9. Συμφωνείτε να μην υπάρχουν αυτόνομες Οργανώσεις Χώρων Δουλειάς και Νεολαία και όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν στις Δημοτικές Οργανώσεις;
Ναι!
Όχι!
Δεν έχω άποψη.
Se resultat »
Se arkiv »