Enkät: 2 | Datum: 14/12/2007
Ämne: Nätverket Mötesplats Stockholm
En undersökning om hur de två grupper av medlemmar som utgör nätverket Mötesplats Stockholms, nämligen representanter från näringslivet och kulturlivet, uppfattar samarbetet i nätverket.
Ingen har röstat än…
Stäng fönstret.