14/12/2007
Nätverket Mötesplats Stockholm
En undersökning om hur de två grupper av medlemmar som utgör nätverket Mötesplats Stockholms, nämligen representanter från näringslivet och kulturlivet, uppfattar samarbetet i nätverket.
Är du kvinna eller man?
Kvinna
Man
Hur gammal är du?

På Mötesplats Stockholms hemsida görs följande indelning vid anmälan om medlemskap i nätverket: "Jag representerar näringslivet" och "Jag representerar kulturlivet". Vilken kategori valde eller skulle du välja?
Jag representerar näringslivet
Jag representerar kulturlivet
Hur många av Mötesplats Stockholms mingelträffar har du närvarat vid sedan du blev medlem?

Uppskattningsvis, hur många samarbeten (uppdrag, anställningar etcetera) har ditt deltagande i Mötesplats Stockholm lett till sedan du blev medlem?

Se resultat »
Se arkiv »