Διοικιτικό Συμβούλιο
  Namn Efternamn Titel Telefon Email Webbsida
[i] Bodil Gellermark Ordförande 018-40 40 61 www.lergjord.com/
Gunnar Staland Vice ordförande  
Regina Mucwicki Mabrouk Sekreterare  
Olle Pott Kassör 018-304110, 073-9926607 www.olle-pott.se
Erika Bengtsdotter Ordinarie ledamöter 018 - 53 29 92, 0739 - 26 06 26 www.erika-art.se
Jill Eriksson Ordinarie ledamöter  
Kajsa Haglund Ordinarie ledamöter  
Tommy Eriksson Suppleant  
Gudrun Westerlund Revisor www.gudrunwesterlund.se
Fredrike Fagerlind Revisorsuppleant  

Some note about this period….
Babis Kalkitsas
Polhemsgatan 7A, 3tr | 172 58 Solna
Telefon: 08 730 34 06
 
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications