Εισαγωγικό σημείωμα:
Les listes bibliographiques qu’on trouvera ici ont pour but de fournir une première orientation; elles ne visent en aucun cas à l’exhaustivité. Nous avons volontairement mis l’accent sur les références récentes.
Πρόσφατες Εισαγωγές
en français
[2006]
Lakis Proguidis, "Contribution mineure à la démocratisation de nos sociétés - A propos de Une société à la dérive de Cornelius Castoriadis", L’Atelier du Roman, pp. 205-208, n° 45 - mars, Paris, Flammarion, 2006.
[2005]
"Penser aujourd’hui avec Castoriadis", Sciences de l’homme, n° 80, septembre, 2005.
[2005]
Enrique Escobar, Myrto Gondicas, Pascal Vernay, (ed), Une Société à la dérive - Entretiens et débats 1974-1997, Paris, Éditions du Seuil, 2005, 307pp.
[2004]
Poirier Nicolas, Castoriadis - L’imaginaire radical, Paris, PUF, 2004, 152pp.
en arabe
[2003]
L’institution imaginaire de la société, Damas, Al Mada, 2003, 527pp.
Översatt från originalet: [1999A] L’Institution imaginaire de la société, 1999.
en grec
[2005]
Νίκος Ηλιόπουλος, Νέοι δρόμοι για τη δημοκρατική σκέψη - Κριτική παρουσίαση του πολιτικού στοχασμού του Κορνήλιου Κατοριάδη, Αθήνα, Θεμέλιο, 2005, 325pp.
en portugais
[2006]
O Mundo fragmentado - As encruzilhadas do labirinto, Lisbonne, Campo da comunicaçâo, 2006, 280pp.
Översatt från originalet: [1990A] Le Monde morcelé - Les Carrefours du labyrinthe III, Paris, Éditions du Seuil, 1990.
en russe
[2005]
L’institution imaginaire de la société, 2005, 479pp.
Översatt från originalet: [1999A] L’Institution imaginaire de la société, 1999.
Babis Kalkitsas
Polhemsgatan 7A, 3tr | 172 58 Solna
Telefon: 08 730 34 06
 
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications